Vasile Cinpean,  Pastor Senior

Galateni 3:7
Înţelegeţi şi voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.

Fapte 20:32
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Luca 24:27
Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Gândurile Pastorului

Cât de importantă este Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos?

Cât de importantă este Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos?

În timp ce ne adunăm împreună să ne amintim de evenimentele care au dus la Moartea și apoi la învierea Domnului, știm că aceasta este de fapt Vestea Bună a Evangheliei. Credința noastră este în Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume, a trăit o viață sfântă, a făcut numai bine și totuși a fost răstignit, a murit dar a treia zi a înviat! Iată câteva lucruri care ridică Evanghelia, la cea mai mare importanță:

  1. Evanghelia este Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire!

Evanghelia, în centrul căreia este moartea și învierea Domnului, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16).

  1. Păcatele sunt iertate prin credința în Domnul Isus!

Prin moartea Domnului Isus la cruce, au fost plătite păcatele întregii omeniri.

Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor,  și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise. (Fapte 13:38-39)

  1. Mântuitorul e viu!

În declarația pe care apostolul Pavel o face despre Evanghelia pe care el a propovăduit-o, învierea Domnului Isus este punctul central. (1. Corinteni 15:1-8)

Fără acest adevăr, nu există Veste Bună și apostolul scrie că fără Învierea Domnului: propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. Valoarea credinței noastre stă în faptul că Mântuitorul e viu și nu mai moare!

A fi creștin, înseamnă a crede în înviere. Christos a Înviat!

Pastor, Vasile Cinpean