Vasile Cinpean,  Pastor Senior

Galateni 3:7
Înţelegeţi şi voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.

Fapte 20:32
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Luca 24:27
Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Gândurile Pastorului

Biserica – Trupul Domnului

Dragi frați și surori, iubiți prieteni!

Din toată inima mă rog pentru binecuvântarea și protecția Domnului peste întreaga biserică Philadelphia, și peste dumneavoastră toți. Chiar în mijlocul pandemiei Covid-19, să rămânem deplin încrezători în Domnul, având promisiunea “că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.”

În descrierea Bisericii se folosește des analogia de Trup. Capul fiind Domnul Isus, iar credincioșii sunt mădularele trupului Lui. Această analogie este relativ ușor de înțeles dar de multe ori este privită prea superficial. Din ea trebuie să înțelegem importanța, locul și scopul fiecărui credincios în Biserică. Un trup intact, sănătos, nu are nici un mădular lipsă și nici un mădular în plus. Fiecare mădular este așezat într-un loc anumit, pentru un scop bine determinat și este foarte folositor trupului. Nici un mădular nu poate trăi singur, separat de celelalte mădulare care formează trupul. Un mădular deconectat de celelalte mădulare, nu primește viața și puterea din trup și nici nu poate contribui la aceasta.

La fel este cu noi, credincioșii! Apostolul Pavel scrie efesenilor că trupul trebuie să fie bine “închegat şi strâns legat”, pentru ca el să crească și să se zidească în dragoste.

Pentru prima dată în istoria Bisericii, credincioșii din toată lumea nu se pot aduna împreună în casele lor de rugăciune. În aceste condiții fără precedent, ni se cere ca fiecare să ne verificăm dacă suntem cu adevărat închegați și strâns legați, asemenea mădularelor într-un trup viu și sănătos. Aceast nivel de legătură și co-dependență, nu se realizează prin înregistrarea ca membru, prin programe, proiecte sau organizări. Legătura strânsă de care este nevoie în Biserică, este dragostea sfântă, după modelul Domnului Isus și slujirea altruistă neobosită. Aceasta este responsabilitatea, dar și nevoia particulară a fiecărui membru.

În acest timp de distanțare fizică, vă invit la o examinare a propriei vieți spirituale, ca măsură a nivelul nostru de integrare în Trupul Domnului care este Biserica.

Sunt eu un mădular folositor în Trupul Domnului? Sunt eu strâns legat cu celelalte mădulare? Care este contribuția mea la creșterea Bisericii și la zidirea, în dragoste, a Trupului Domnului Isus Hristos? Iată doar câteva întrebări, la care fiecare dintre noi trebuie să avem răspuns.

“Din El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei şi se zideşte în dragoste.” Efeseni 4:16