Vasile Cinpean,  Pastor Senior

Galateni 3:7
Înţelegeţi şi voi dar că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.

Fapte 20:32
Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Luca 24:27
Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Gândurile Pastorului

Week 11 Update