Vă invităm la serviciul nostru de închinare

duminică @ 9am, 6pm / marți @ 7pm / joi @ 7pm

Cât de importantă este Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos?

Cât de importantă este Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos?

În timp ce ne adunăm împreună să ne amintim de evenimentele care au dus la Moartea și apoi la învierea Domnului, știm că aceasta este de fapt Vestea Bună a Evangheliei. Credința noastră este în Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume, a trăit o viață sfântă, a făcut numai bine și totuși a fost răstignit, a murit dar a treia zi a înviat! Iată câteva lucruri care ridică Evanghelia, la cea mai mare importanță:

  1. Evanghelia este Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire!

Evanghelia, în centrul căreia este moartea și învierea Domnului, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.

Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16).

  1. Păcatele sunt iertate prin credința în Domnul Isus!

Prin moartea Domnului Isus la cruce, au fost plătite păcatele întregii omeniri.

Să știți dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor,  și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin Legea lui Moise. (Fapte 13:38-39)

  1. Mântuitorul e viu!

În declarația pe care apostolul Pavel o face despre Evanghelia pe care el a propovăduit-o, învierea Domnului Isus este punctul central. (1. Corinteni 15:1-8)

Fără acest adevăr, nu există Veste Bună și apostolul scrie că fără Învierea Domnului: propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. Valoarea credinței noastre stă în faptul că Mântuitorul e viu și nu mai moare!

A fi creștin, înseamnă a crede în înviere. Christos a Înviat!

Pastor, Vasile Cinpean

Știri și Evenimente

Support Financiar - Vă rugăm să luați în considerare să ne susțineți financiar. Vă rugăm să trimiteți cecuri personale la: 5544 SE 128th Ave. Portland Oregon, 97236 2 Corinteni 9:8 Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,...
Future Minded (Articol Assemblies of God) - Fleeing the repressive regime of then-Communist Romania, thousands of refugees re-settled in Portland, Oregon, during the late 1970s and 1980s. They lost much in choosing freedom — but not their faith, strong work ethic, and deeply ingrained commitment to family and community. That wealth of spirit and character proved a strong foundation for southeast Portland’s...