Vă invităm la serviciul nostru de închinare

duminică @ 9am, 6pm / joi @ 7pm

Cât de importantă este Moartea și Învierea Domnului Isus Hristos?

În timp ce ne adunăm împreună să ne amintim de evenimentele care au dus la Moartea și apoi la învierea Domnului, știm că aceasta este de fapt Vestea Bună a Evangheliei. Credința noastră este în Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume, a trait o viață sfântă, a făcut numai bine și totuși a fost răstignit, a murit dar a treia zi a înviat! Iată câteva lucruri care ridică Evanghelia, la cea mai mare importanță:

  1. Evanghelia este Puterea lui Dumnezeu pentru mântuire!

Evanghelia, în centrul căreia este moartea și învierea Domnului, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire.

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede (Romani 1:16).

  1. Păcatele sunt iertate prin credința în Domnul Isus!

Prin moartea Domnului Isus la cruce, au fost plătite păcatele întregii omeniri.

Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor,  şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. (Fapte 13:38-39)

  1. Mântuitorul e viu!

În declarația pe care apostolul Pavel o face despre Evanghelia pe care el a propovăduit-o, învierea Domnului Isus este punctul central. (1. Corinteni 15:1-8)

Fără acest adevăr, nu există Veste Bună și apostolul scrie că fără Învierea Domnului: propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră. Valoarea credinței noastre stă în faptul că Mântuitorul e viu și nu mai moare!

A fi creștin, înseamnă a crede în înviere. Christos a Înviat!

Pastor :Vasile Cinpean

Știri și Evenimente

Programul Pt Saptamina viitoare 15-20 Aprilie,2019 - Luni  7:00PM Seara de Rugăciune Marți 7:00PM Evanghelizare-Fr.Doru Cirdei Miercuri  7:30PM Serviciu Divin    Joi 7:00PM Cina Cea De Taina   Vineri  6:00PM Răstignirea Domnului Sâmbăta 9:00AM Rugăciune...